Praktisk retorik utbildning

Söker du en utbildning i praktisk retorik så handlar det mycket om på vilket sätt du vill läsa på. Vill du läsa på högskola/universitet så är det väldigt många högskolor i Sverige som i alla fall har någon retorikkurs. De som anses vara bäst och har störst utbud är Lund, Uppsala, Södertörn och Örebro.
http://www.lu.se/
http://www.uu.se/
http://www.sh.se/retorik/
http://www.oru.se/
För övriga högskolor se https://www.studera.nu/

Söker du en utbildning i praktisk retorik som vänder sig mer till företag och organisationer så finns det flera företag som erbjuder det. Som exempel på ett företag som är specialiserat på retorikutbildningar är Retorikutbildning.se
http://www.retorikutbildning.se