Om retorik

Vill du lära dig mer om retorik mer övergripande så har vi samlat några bra länkar här att gå vidare med.

Wikipedia har förstås en hel del bra information:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik

Sidan Retorikfakta är en annan källa
http://www.retorikfakta.se/

Retorikkollegiet är en annan källa till bra information om retorik
http://www.retorikkollegiet.se/